Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - kommun Ystad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ystad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1332 13,2% 25,7% 26,7% 34,4% 6,0% 50,6% 49,4% 1,7%  
Bellevue S 1128 19,6% 24,0% 24,1% 32,3% 4,4% 44,1% 55,9% 2,8%  
Edvinshem N 1199 12,7% 23,1% 23,7% 40,5% 3,8% 46,3% 53,7% 1,6%  
Edvinshem SÖ-Gjuteriet 1441 12,8% 19,8% 21,1% 46,4% 3,9% 44,6% 55,4% 3,5%  
Egna hem-Solbacken SÖ 1004 17,0% 26,2% 28,3% 28,5% 6,8% 49,2% 50,8% 3,8%  
Gamla staden V 1560 15,9% 22,1% 23,7% 38,3% 3,1% 43,2% 56,8% 4,1%  
Gamla staden Ö 1619 21,6% 19,3% 22,8% 36,3% 4,8% 46,0% 54,0% 3,8%  
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1124 10,6% 22,6% 27,1% 39,7% 4,4% 50,9% 49,1% 5,7%  
Hälsobacken 1057 12,9% 26,0% 23,2% 37,9% 3,3% 48,7% 51,3% 1,9%  
Köpingebro 901 12,9% 35,7% 24,5% 26,9% 5,0% 50,2% 49,8% 4,4%  
Löderup m fl 980 10,4% 23,2% 28,0% 38,5% 4,0% 51,3% 48,7% 4,8%  
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1308 9,2% 30,7% 25,2% 34,9% 3,4% 50,6% 49,4% 1,9%  
Solbacken N 1263 17,3% 28,6% 21,9% 32,3% 4,4% 47,7% 52,3% 3,1%  
StHerrestad-Hedeskoga-Bussjö-Källesj 1531 12,7% 42,1% 27,6% 17,6% 5,7% 52,8% 47,2% 2,7%  
Surbrunnen-Östra förstaden N 1704 20,3% 21,1% 20,1% 38,6% 4,0% 46,6% 53,4% 3,2%  
Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup mfl 1574 12,9% 32,3% 28,4% 26,4% 4,6% 50,8% 49,2% 4,6%  
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 1108 14,4% 30,1% 31,1% 24,3% 4,9% 50,9% 49,1% 3,9%  
Västra Sjöstaden-Åkesholm 1118 15,5% 30,9% 22,4% 31,2% 5,1% 47,1% 52,9% 2,1%  
Ö förstaden S-Regementet-Sandskogen 1307 13,7% 23,8% 28,6% 33,9% 4,1% 49,1% 50,9% 7,4%  
Ystad 24258 14,7% 26,5% 25,0% 33,7% 4,5% 48,3% 51,7% 3,5%

Kandidater - kommun Ystad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 46 13,0% 19,6% 30,4% 37,0% 2,2% 54,3% 45,7%    
Centerpartiet 21   23,8% 47,6% 28,6%   71,4% 28,6%    
Kristdemokraterna 11 18,2% 36,4% 9,1% 36,4% 18,2% 63,6% 36,4%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12   8,3% 25,0% 66,7%   41,7% 58,3%    
Miljöpartiet de gröna 10   60,0% 40,0%     50,0% 50,0%    
Moderaterna 39 7,7% 28,2% 23,1% 41,0% 5,1% 71,8% 28,2%    
Sverigedemokraterna 24   8,3% 66,7% 25,0%   75,0% 25,0%    
Vänsterpartiet 9   44,4% 33,3% 22,2%   44,4% 55,6%    
Ystad 172 6,4% 24,4% 34,9% 34,3% 2,9% 62,2% 37,8%

Valda ledamöter - kommun Ystad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 20,0% 33,3% 26,7% 20,0%   53,3% 46,7%    
Centerpartiet 5   20,0% 60,0% 20,0%   60,0% 40,0%    
Kristdemokraterna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2     100,0%     100,0%      
Miljöpartiet de gröna 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Moderaterna 12 8,3% 41,7% 25,0% 25,0%   66,7% 33,3%    
Sverigedemokraterna 9   11,1% 77,8% 11,1%   77,8% 22,2%    
Vänsterpartiet 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Ystad 49 8,2% 30,6% 40,8% 20,4% 63,3% 36,7%

http://www.val.se