Val till kommunfullmäktige i Hylte - Ålder och kön - kommun Hylte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hylte

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltebruk 966 19,0% 30,7% 19,3% 31,0% 6,0% 48,3% 51,7% 15,9%  
Kinnared-Drängsered 768 15,2% 28,9% 25,1% 30,7% 5,3% 53,5% 46,5% 10,3%  
Landeryd-Långaryd 995 12,7% 26,7% 29,2% 31,4% 4,4% 52,6% 47,4% 5,6%  
Rydöbruk-Femsjö 649 14,9% 26,3% 28,0% 30,7% 4,6% 54,1% 45,9% 9,4%  
Staffansbo 1152 17,5% 28,8% 30,6% 23,1% 4,3% 52,3% 47,7% 9,8%  
Torup 1293 15,2% 28,7% 24,4% 31,8% 6,2% 49,2% 50,8% 8,0%  
Unnaryd-Jälluntofta 1036 14,2% 27,7% 24,0% 34,1% 4,5% 53,6% 46,4% 16,5%  
Örnabäckshult 1147 18,0% 33,0% 24,5% 24,4% 6,6% 51,7% 48,3% 13,3%  
Hylte 8006 15,9% 29,0% 25,6% 29,4% 5,3% 51,7% 48,3% 11,1%

Kandidater - kommun Hylte

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 65 10,8% 35,4% 30,8% 23,1%   52,3% 47,7% 9,2%  
Centerpartiet 24   50,0% 16,7% 33,3%   66,7% 33,3% 8,3%  
Kommunens Väl (Hylte) 11   9,1% 27,3% 63,6%   72,7% 27,3%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 9 11,1% 33,3% 11,1% 44,4%   55,6% 44,4%    
Miljöpartiet de gröna 3     100,0%     33,3% 66,7%    
Moderaterna 8 12,5% 12,5% 37,5% 37,5%   62,5% 37,5%    
SPI Välfärden 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 14 7,1% 42,9% 35,7% 14,3%   64,3% 35,7%    
Vänsterpartiet 18 16,7% 44,4% 16,7% 22,2%   61,1% 38,9% 22,2%  
Hylte 154 8,4% 35,1% 27,9% 28,6% 58,4% 41,6% 7,8%

Valda ledamöter - kommun Hylte

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 12,5% 18,8% 56,2% 12,5%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 7   71,4% 14,3% 14,3%   57,1% 42,9%    
Kommunens Väl (Hylte) 2     100,0%     100,0%      
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 50,0%     50,0%   100,0%      
Moderaterna 4     75,0% 25,0%   75,0% 25,0%    
Sverigedemokraterna 8   50,0% 37,5% 12,5%   50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Hylte 41 7,3% 31,7% 43,9% 17,1% 58,5% 41,5%

http://www.val.se