Val till kommunfullmäktige i Munkfors - Ålder och kön - kommun Munkfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Munkfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Centrala 1610 17,3% 18,4% 24,5% 39,8% 4,3% 48,8% 51,2% 8,8%  
Munkfors Södra 479 11,3% 27,3% 31,1% 30,3% 4,6% 51,4% 48,6% 11,1%  
Munkfors Västra 918 12,6% 26,6% 29,2% 31,6% 4,0% 54,4% 45,6% 7,1%  
Munkfors 3007 14,9% 22,3% 27,0% 35,7% 4,3% 50,9% 49,1% 8,6%

Kandidater - kommun Munkfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 12,9% 35,5% 38,7% 12,9% 3,2% 51,6% 48,4% 6,5%  
Centerpartiet 9   33,3% 22,2% 44,4%   77,8% 22,2%    
Feministiskt initiativ 3   33,3% 33,3% 33,3%   33,3% 66,7%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3     33,3% 66,7%   100,0%      
Sverigedemokraterna 6   16,7% 50,0% 33,3%   66,7% 33,3% 33,3%  
Vänsterpartiet 4   25,0%   75,0%   50,0% 50,0%    
Munkfors 56 7,1% 30,4% 33,9% 28,6% 1,8% 58,9% 41,1% 7,1%

Valda ledamöter - kommun Munkfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 14,3% 35,7% 35,7% 14,3%   50,0% 50,0% 7,1%  
Centerpartiet 4   50,0% 25,0% 25,0%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 1       100,0%     100,0%    
Munkfors 21 9,5% 33,3% 33,3% 23,8% 47,6% 52,4% 4,8%

http://www.val.se