Val till kommunfullmäktige i Ovanåker - Ålder och kön - kommun Ovanåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ovanåker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alfta N 1817 16,4% 24,9% 27,7% 31,0% 4,8% 52,1% 47,9% 7,4%  
Alfta S 1813 14,0% 22,7% 25,0% 38,3% 5,1% 50,9% 49,1% 1,7%  
Edsbyn 1928 18,5% 24,0% 20,1% 37,4% 4,7% 49,8% 50,2% 6,8%  
Ovanåker N 1761 14,3% 29,6% 28,2% 27,9% 5,8% 52,9% 47,1% 1,0%  
Ovanåker V 1983 14,2% 25,8% 24,8% 35,2% 4,5% 51,3% 48,7% 4,6%  
Ovanåker 9302 15,5% 25,4% 25,1% 34,1% 5,0% 51,4% 48,6% 4,3%

Kandidater - kommun Ovanåker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 34 2,9% 29,4% 32,4% 35,3%   67,6% 32,4%    
Centerpartiet 42 2,4% 26,2% 50,0% 21,4%   59,5% 40,5% 2,4%  
Kristdemokraterna 19   36,8% 10,5% 52,6%   52,6% 47,4% 5,3%  
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 14 7,1% 7,1% 7,1% 78,6% 7,1% 57,1% 42,9%    
Miljöpartiet de gröna 9   33,3% 22,2% 44,4%   33,3% 66,7% 11,1%  
Moderaterna 22 9,1% 22,7% 50,0% 18,2% 9,1% 72,7% 27,3%    
Sverigedemokraterna 13 15,4% 23,1% 46,2% 15,4% 7,7% 84,6% 15,4%    
Vänsterpartiet 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Ovanåker 155 4,5% 26,5% 34,8% 34,2% 2,6% 62,6% 37,4% 1,9%

Valda ledamöter - kommun Ovanåker

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12   41,7% 50,0% 8,3%   58,3% 41,7%    
Centerpartiet 10   20,0% 70,0% 10,0%   50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 4   75,0%   25,0%   75,0% 25,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1     100,0%     100,0%      
Moderaterna 3     100,0%     100,0%      
Sverigedemokraterna 4   25,0% 25,0% 50,0%   75,0% 25,0%    
Vänsterpartiet 1   100,0%         100,0%    
Ovanåker 35 34,3% 51,4% 14,3% 62,9% 37,1%

http://www.val.se