Val till kommunfullmäktige i Nordmaling - Ålder och kön - kommun Nordmaling

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Nordmaling

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsmyr 716 12,8% 31,8% 27,4% 27,9% 4,3% 53,5% 46,5% 1,1%  
Håknäs 491 13,4% 29,5% 28,7% 28,3% 5,3% 54,8% 45,2% 2,4%  
Levar 846 13,6% 24,6% 25,7% 36,2% 4,8% 49,1% 50,9% 2,1%  
Lögdeå-Rundvik 1564 14,3% 25,6% 26,7% 33,4% 4,3% 53,2% 46,8% 4,1%  
Norrfors 439 10,3% 20,5% 24,6% 44,6% 3,4% 56,5% 43,5% 4,1%  
Vallen 1610 17,3% 26,7% 20,4% 35,7% 6,0% 48,1% 51,9% 6,7%  
Nordmaling 5666 14,5% 26,5% 24,8% 34,2% 4,9% 51,6% 48,4% 4,0%

Kandidater - kommun Nordmaling

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25 4,0% 24,0% 28,0% 44,0%   64,0% 36,0%    
Centerpartiet 24 8,3% 29,2% 33,3% 29,2% 4,2% 62,5% 37,5%    
Fria Demokraterna 21 4,8% 14,3% 19,0% 61,9%   61,9% 38,1%    
Kristdemokraterna 12 25,0% 33,3% 16,7% 25,0% 16,7% 41,7% 58,3%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 20   25,0% 30,0% 45,0%   45,0% 55,0% 5,0%  
Moderaterna 15   6,7% 33,3% 60,0%   46,7% 53,3%    
Norrlandspartiet (HELA LANDET) 1     100,0%     100,0%      
Sverigedemokraterna 5   20,0% 40,0% 40,0%   100,0%      
Vänsterpartiet 8 12,5% 12,5% 62,5% 12,5%   50,0% 50,0%    
Nordmaling 131 6,1% 21,4% 30,5% 42,0% 2,3% 57,3% 42,7% 0,8%

Valda ledamöter - kommun Nordmaling

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7   42,9% 28,6% 28,6%   57,1% 42,9%    
Centerpartiet 13 15,4% 38,5% 23,1% 23,1% 7,7% 61,5% 38,5%    
Fria Demokraterna 2     50,0% 50,0%     100,0%    
Kristdemokraterna 1   100,0%         100,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1   100,0%       100,0%      
Moderaterna 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 3   33,3% 33,3% 33,3%   100,0%      
Vänsterpartiet 2 50,0%   50,0%     50,0% 50,0%    
Nordmaling 31 9,7% 35,5% 29,0% 25,8% 3,2% 58,1% 41,9%

http://www.val.se