Val till kommunfullmäktige i Malå - Ålder och kön - kommun Malå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malå 1 1183 13,9% 25,3% 28,7% 32,0% 4,0% 51,3% 48,7% 3,4%  
Malå 2 1264 15,0% 22,5% 24,6% 38,0% 4,0% 51,3% 48,7% 5,7%  
Malå 2447 14,5% 23,8% 26,6% 35,1% 4,0% 51,3% 48,7% 4,6%

Kandidater - kommun Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29 3,4% 27,6% 41,4% 27,6%   55,2% 44,8% 6,9%  
Centerpartiet 5   20,0% 60,0% 20,0%   60,0% 40,0%    
Kristdemokraterna 4   25,0% 50,0% 25,0%   75,0% 25,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 16,7% 16,7% 33,3% 33,3%   58,3% 41,7%    
Malålistan 11   27,3% 45,5% 27,3%   81,8% 18,2%    
Moderaterna 1     100,0%       100,0%    
Sverigedemokraterna 1   100,0%         100,0%    
Vänsterpartiet 16   31,2% 37,5% 31,2%   68,8% 31,2%    
Malå 79 3,8% 26,6% 41,8% 27,8% 62,0% 38,0% 2,5%

Valda ledamöter - kommun Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8   25,0% 75,0%     50,0% 50,0%    
Centerpartiet 1     100,0%     100,0%      
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3   33,3% 66,7%     33,3% 66,7%    
Malålistan 4     75,0% 25,0%   100,0%      
Sverigedemokraterna 1   100,0%         100,0%    
Vänsterpartiet 8   50,0% 25,0% 25,0%   50,0% 50,0%    
Malå 25 32,0% 56,0% 12,0% 56,0% 44,0%

http://www.val.se