Val till kommunfullmäktige i Lycksele - Ålder och kön - kommun Lycksele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lycksele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björksele 663 10,6% 23,8% 28,5% 37,1% 4,1% 54,1% 45,9% 6,2%  
Forsdala 1314 17,6% 33,1% 24,2% 25,1% 5,3% 51,4% 48,6% 3,4%  
Kattisavan 444 10,4% 24,1% 31,8% 33,8% 4,5% 55,4% 44,6% 3,2%  
Knaften 726 11,3% 24,8% 25,1% 38,8% 3,2% 53,4% 46,6% 1,4%  
Lycksele 1780 20,8% 24,8% 20,3% 34,1% 6,3% 47,6% 52,4% 8,8%  
Norrmalm 1583 15,6% 29,6% 25,0% 29,8% 4,8% 49,4% 50,6% 1,6%  
Södermalm 1369 20,3% 25,3% 23,8% 30,5% 6,5% 47,0% 53,0% 5,0%  
Villaryd 1763 19,7% 26,2% 25,0% 29,2% 5,7% 50,2% 49,8% 4,4%  
Lycksele 9642 17,3% 27,0% 24,4% 31,3% 5,4% 50,0% 50,0% 4,5%

Kandidater - kommun Lycksele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33 12,1% 12,1% 45,5% 30,3% 3,0% 48,5% 51,5% 3,0%  
Centerpartiet 12   25,0% 16,7% 58,3%   58,3% 41,7%    
Kristdemokraterna 20   20,0% 50,0% 30,0%   55,0% 45,0%    
Landsbygdspartiet Oberoende 1       100,0%   100,0%      
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 20 5,0% 50,0% 25,0% 20,0% 5,0% 50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 9 11,1% 22,2% 44,4% 22,2%   55,6% 44,4%    
Moderaterna 20 5,0% 25,0% 35,0% 35,0%   60,0% 40,0% 5,0%  
Sverigedemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Vänsterpartiet 13 7,7% 38,5% 30,8% 23,1%   46,2% 53,8%    
Lycksele 129 6,2% 25,6% 36,4% 31,8% 1,6% 53,5% 46,5% 1,6%

Valda ledamöter - kommun Lycksele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 9,1% 9,1% 54,5% 27,3%   45,5% 54,5%    
Centerpartiet 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 6   33,3% 50,0% 16,7%   50,0% 50,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Moderaterna 6   33,3% 16,7% 50,0%   33,3% 66,7% 16,7%  
Sverigedemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Vänsterpartiet 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Lycksele 30 3,3% 30,0% 40,0% 26,7% 46,7% 53,3% 3,3%

http://www.val.se