Val till kommunfullmäktige i Övertorneå - Ålder och kön - kommun Övertorneå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Övertorneå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedenäset 590 8,5% 16,8% 25,3% 49,5% 3,6% 55,1% 44,9% 14,4%  
Kuivakangas 817 11,8% 19,5% 30,2% 38,6% 6,0% 55,2% 44,8% 8,2%  
Svanstein 719 10,4% 16,4% 27,7% 45,5% 3,1% 56,3% 43,7% 10,2%  
Övertorneå 1563 18,7% 20,8% 26,1% 34,4% 7,2% 50,9% 49,1% 19,4%  
Övertorneå 3689 13,9% 19,0% 27,2% 39,9% 5,6% 53,6% 46,4% 14,3%

Kandidater - kommun Övertorneå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 38 7,9% 21,1% 47,4% 23,7%   65,8% 34,2%    
Centerpartiet 21 9,5% 19,0% 47,6% 23,8% 4,8% 66,7% 33,3% 4,8%  
Kristdemokraterna 11   45,5% 9,1% 45,5%   54,5% 45,5% 9,1%  
Partiett 3   33,3% 66,7%     100,0%      
Sjukvårdspartiet (Norrbottens läns landsting) 20 15,0% 25,0% 20,0% 40,0%   70,0% 30,0% 5,0%  
Sverigedemokraterna 4   50,0%   50,0%   75,0% 25,0%    
Vänsterpartiet 15 26,7% 20,0% 40,0% 13,3% 20,0% 66,7% 33,3% 26,7%  
Övertorneås Fria Alternativ 8   62,5% 37,5%     50,0% 50,0%    
Övertorneå 120 10,0% 27,5% 36,7% 25,8% 3,3% 65,8% 34,2% 5,8%

Valda ledamöter - kommun Övertorneå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 11,1% 22,2% 66,7%     55,6% 44,4%    
Centerpartiet 6 16,7%   66,7% 16,7% 16,7% 50,0% 50,0% 16,7%  
Kristdemokraterna 2   100,0%       100,0%      
Partiett 1   100,0%       100,0%      
Sjukvårdspartiet (Norrbottens läns landsting) 3   33,3% 66,7%     33,3% 66,7%    
Sverigedemokraterna 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 1     100,0%       100,0%    
Övertorneås Fria Alternativ 1     100,0%       100,0%    
Övertorneå 25 8,0% 32,0% 56,0% 4,0% 4,0% 52,0% 48,0% 4,0%

http://www.val.se