Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - kommunvalkrets Trelleborgs Första, Västra-Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Trelleborgs Första, Västra-Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alstad-Villie-Minnesberg 1168 13,9% 33,2% 29,2% 23,7% 5,8% 52,2% 47,8% 6,0%  
Anderslöv 1876 12,6% 36,2% 25,1% 26,1% 4,4% 49,9% 50,1% 6,0%  
Centrum-SSG Västra 1529 23,9% 25,6% 18,2% 32,2% 4,7% 46,1% 53,9% 9,8%  
Centrum-SSG östra 1218 23,5% 26,6% 21,1% 28,8% 4,8% 47,0% 53,0% 8,0%  
Granlunda-Knäckekärr 1401 14,6% 29,1% 25,8% 30,5% 4,3% 49,4% 50,6% 2,8%  
Grönby-Önnarp 660 15,8% 31,7% 31,1% 21,5% 6,1% 53,3% 46,7% 8,3%  
Hallabacken-Prästahejdan 1098 15,7% 28,2% 23,3% 32,8% 4,3% 48,6% 51,4% 4,4%  
Högalid-Söderslättshallen 850 20,4% 29,5% 16,0% 34,1% 3,5% 49,5% 50,5% 4,1%  
Kattebäck 1783 16,2% 25,7% 22,7% 35,4% 4,3% 47,4% 52,6% 4,8%  
Liljeborg-Parken 1307 23,3% 29,5% 23,1% 24,1% 5,7% 48,8% 51,2% 7,3%  
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie 1886 10,5% 47,6% 23,5% 18,5% 4,2% 49,9% 50,1% 5,8%  
Stavstensvägen-Bäckaskolan 938 13,8% 37,4% 28,0% 20,8% 5,2% 51,7% 48,3% 5,7%  
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv 694 13,7% 42,7% 25,5% 18,2% 3,9% 52,0% 48,0% 6,5%  
Vannhög-Västervång 1821 17,2% 34,5% 25,6% 22,7% 5,9% 48,4% 51,6% 2,6%  
Trelleborgs Första, Västra-Norra 18229 16,6% 32,8% 23,9% 26,7% 4,8% 49,2% 50,8% 5,7%

http://www.val.se