Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - valdistrikt 21 Snapphanen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 21 Snapphanen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Snapphanen 1182 22,1% 42,2% 21,2% 14,6% 6,4% 52,5% 47,5% 20,2%  
Summa 1182 22,1% 42,2% 21,2% 14,6% 6,4% 52,5% 47,5% 20,2%

http://www.val.se