Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - valdistrikt 1 Rönninge norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 1 Rönninge norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Rönninge norra 1506 14,0% 33,9% 29,0% 23,1% 6,2% 52,0% 48,0% 6,5%  
Summa 1506 14,0% 33,9% 29,0% 23,1% 6,2% 52,0% 48,0% 6,5%

http://www.val.se