Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - valdistrikt 2 Rönninge södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 2 Rönninge södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Rönninge södra 1862 15,1% 39,0% 27,1% 18,7% 8,3% 49,9% 50,1% 5,3%  
Summa 1862 15,1% 39,0% 27,1% 18,7% 8,3% 49,9% 50,1% 5,3%

http://www.val.se