Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - valdistrikt 3 Salem västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 3 Salem västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Salem västra 1425 17,2% 37,0% 21,2% 24,6% 6,5% 49,1% 50,9% 7,8%  
Summa 1425 17,2% 37,0% 21,2% 24,6% 6,5% 49,1% 50,9% 7,8%

http://www.val.se