Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - valdistrikt 4 Salems centrum med omnejd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 4 Salems centrum med omnejd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Salems centrum med omnejd 1441 15,3% 27,4% 16,9% 40,5% 5,3% 44,5% 55,5% 6,9%  
Summa 1441 15,3% 27,4% 16,9% 40,5% 5,3% 44,5% 55,5% 6,9%

http://www.val.se