Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - valdistrikt 5 Salem norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 5 Salem norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Salem norra 1291 18,5% 31,8% 23,3% 26,3% 7,3% 50,3% 49,7% 7,3%  
Summa 1291 18,5% 31,8% 23,3% 26,3% 7,3% 50,3% 49,7% 7,3%

http://www.val.se