Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - valdistrikt 6 Rönninge centrum med omnejd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 6 Rönninge centrum med omnejd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Rönninge centrum med omnejd 1338 18,4% 28,4% 21,2% 32,1% 7,0% 46,3% 53,7% 4,4%  
Summa 1338 18,4% 28,4% 21,2% 32,1% 7,0% 46,3% 53,7% 4,4%

http://www.val.se