Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - valdistrikt 7 Salem södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 7 Salem södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Salem södra 1635 23,3% 40,7% 18,5% 17,6% 7,4% 49,7% 50,3% 15,0%  
Summa 1635 23,3% 40,7% 18,5% 17,6% 7,4% 49,7% 50,3% 15,0%

http://www.val.se