Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - valdistrikt 8 Salem östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 8 Salem östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Salem östra 1733 21,2% 45,4% 19,8% 13,6% 5,0% 47,8% 52,2% 9,9%  
Summa 1733 21,2% 45,4% 19,8% 13,6% 5,0% 47,8% 52,2% 9,9%

http://www.val.se