Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 1 Björkbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 1 Björkbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Björkbacken 1237 14,3% 21,7% 16,4% 47,5% 3,6% 42,8% 57,2% 8,3%  
Summa 1237 14,3% 21,7% 16,4% 47,5% 3,6% 42,8% 57,2% 8,3%

http://www.val.se