Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 2 Siken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 2 Siken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Siken 1753 17,3% 23,8% 18,6% 40,2% 3,5% 45,5% 54,5% 7,0%  
Summa 1753 17,3% 23,8% 18,6% 40,2% 3,5% 45,5% 54,5% 7,0%

http://www.val.se