Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 3 Myggdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 3 Myggdalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Myggdalen 1608 15,5% 20,5% 19,7% 44,2% 4,2% 46,3% 53,7% 5,8%  
Summa 1608 15,5% 20,5% 19,7% 44,2% 4,2% 46,3% 53,7% 5,8%

http://www.val.se