Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 4 Nyboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 4 Nyboda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Nyboda 1524 24,2% 45,5% 20,3% 10,0% 7,8% 49,9% 50,1% 21,4%  
Summa 1524 24,2% 45,5% 20,3% 10,0% 7,8% 49,9% 50,1% 21,4%

http://www.val.se