Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 5 Fårdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 5 Fårdala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Fårdala 1291 14,4% 32,6% 25,9% 27,1% 7,4% 51,0% 49,0% 4,4%  
Summa 1291 14,4% 32,6% 25,9% 27,1% 7,4% 51,0% 49,0% 4,4%

http://www.val.se