Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 6 Krusboda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 6 Krusboda N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Krusboda N 1210 13,8% 35,2% 21,2% 29,8% 6,7% 48,9% 51,1% 3,6%  
Summa 1210 13,8% 35,2% 21,2% 29,8% 6,7% 48,9% 51,1% 3,6%

http://www.val.se