Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 7 Krusboda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 7 Krusboda S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Krusboda S 1505 16,1% 37,3% 23,3% 23,3% 7,0% 49,6% 50,4% 3,9%  
Summa 1505 16,1% 37,3% 23,3% 23,3% 7,0% 49,6% 50,4% 3,9%

http://www.val.se