Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 8 Öringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 8 Öringe

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Öringe 1382 15,6% 35,1% 30,5% 18,7% 6,7% 49,9% 50,1% 5,0%  
Summa 1382 15,6% 35,1% 30,5% 18,7% 6,7% 49,9% 50,1% 5,0%

http://www.val.se