Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 9 Rotvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 9 Rotvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Rotvik 1580 15,6% 47,2% 24,9% 12,4% 6,6% 48,4% 51,6% 5,1%  
Summa 1580 15,6% 47,2% 24,9% 12,4% 6,6% 48,4% 51,6% 5,1%

http://www.val.se