Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 10 Tyresö Strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 10 Tyresö Strand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Tyresö Strand 850 16,7% 44,7% 27,5% 11,1% 8,8% 51,1% 48,9% 4,5%  
Summa 850 16,7% 44,7% 27,5% 11,1% 8,8% 51,1% 48,9% 4,5%

http://www.val.se