Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 11 Tyresö Strand Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 11 Tyresö Strand Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Tyresö Strand Centrum 1331 19,7% 42,0% 23,7% 14,6% 8,8% 49,0% 51,0% 4,6%  
Summa 1331 19,7% 42,0% 23,7% 14,6% 8,8% 49,0% 51,0% 4,6%

http://www.val.se