Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 12 Gimmersta - Nytorp - Raksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 12 Gimmersta - Nytorp - Raksta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Gimmersta - Nytorp - Raksta 1586 14,4% 37,1% 31,0% 17,5% 5,5% 53,7% 46,3% 5,7%  
Summa 1586 14,4% 37,1% 31,0% 17,5% 5,5% 53,7% 46,3% 5,7%

http://www.val.se