Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 13 Brevikshalvön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 13 Brevikshalvön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Brevikshalvön 1338 14,4% 35,4% 32,8% 17,3% 5,2% 54,5% 45,5% 7,0%  
Summa 1338 14,4% 35,4% 32,8% 17,3% 5,2% 54,5% 45,5% 7,0%

http://www.val.se