Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 21 Fornudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 21 Fornudden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Fornudden 1465 14,5% 37,4% 28,2% 19,9% 7,4% 50,4% 49,6% 4,8%  
Summa 1465 14,5% 37,4% 28,2% 19,9% 7,4% 50,4% 49,6% 4,8%

http://www.val.se