Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 22 Sofieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 22 Sofieberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
22 Sofieberg 1345 14,5% 31,5% 27,4% 26,6% 6,3% 48,8% 51,2% 4,3%  
Summa 1345 14,5% 31,5% 27,4% 26,6% 6,3% 48,8% 51,2% 4,3%

http://www.val.se