Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 23 Trollbäcken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 23 Trollbäcken V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Trollbäcken V 1433 14,9% 33,6% 24,1% 27,4% 5,9% 48,6% 51,4% 5,6%  
Summa 1433 14,9% 33,6% 24,1% 27,4% 5,9% 48,6% 51,4% 5,6%

http://www.val.se