Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 24 Skälsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 24 Skälsätra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Skälsätra 1788 15,1% 40,3% 28,1% 16,5% 6,9% 52,0% 48,0% 5,6%  
Summa 1788 15,1% 40,3% 28,1% 16,5% 6,9% 52,0% 48,0% 5,6%

http://www.val.se