Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 25 Trollbäcken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 25 Trollbäcken Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Trollbäcken Ö 1473 13,9% 36,7% 28,2% 21,2% 6,5% 51,1% 48,9% 6,0%  
Summa 1473 13,9% 36,7% 28,2% 21,2% 6,5% 51,1% 48,9% 6,0%

http://www.val.se