Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 26 Hanviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 26 Hanviken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Hanviken 1604 12,6% 37,0% 25,1% 25,3% 5,3% 50,9% 49,1% 4,8%  
Summa 1604 12,6% 37,0% 25,1% 25,3% 5,3% 50,9% 49,1% 4,8%

http://www.val.se