Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 27 Lindalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 27 Lindalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Lindalen 1366 20,7% 32,1% 23,2% 24,0% 6,7% 50,3% 49,7% 7,2%  
Summa 1366 20,7% 32,1% 23,2% 24,0% 6,7% 50,3% 49,7% 7,2%

http://www.val.se