Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 28 Bollmoraberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 28 Bollmoraberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Bollmoraberg 1564 22,8% 34,2% 25,9% 17,1% 6,3% 48,3% 51,7% 9,5%  
Summa 1564 22,8% 34,2% 25,9% 17,1% 6,3% 48,3% 51,7% 9,5%

http://www.val.se