Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 29 Granängsringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 29 Granängsringen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Granängsringen 1672 25,3% 41,7% 21,7% 11,4% 7,5% 50,7% 49,3% 19,1%  
Summa 1672 25,3% 41,7% 21,7% 11,4% 7,5% 50,7% 49,3% 19,1%

http://www.val.se