Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 30 Farmarstigen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 30 Farmarstigen V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
30 Farmarstigen V 1404 23,7% 36,8% 24,0% 15,5% 5,1% 49,3% 50,7% 4,6%  
Summa 1404 23,7% 36,8% 24,0% 15,5% 5,1% 49,3% 50,7% 4,6%

http://www.val.se