Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 31 Farmarstigen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 31 Farmarstigen Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Farmarstigen Ö 1614 22,3% 36,1% 23,0% 18,6% 8,4% 46,2% 53,8% 7,6%  
Summa 1614 22,3% 36,1% 23,0% 18,6% 8,4% 46,2% 53,8% 7,6%

http://www.val.se