Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - valdistrikt 32 Masten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 32 Masten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Masten 725 43,6% 27,3% 9,7% 19,4% 2,3% 48,7% 51,3% 12,3%  
Summa 725 43,6% 27,3% 9,7% 19,4% 2,3% 48,7% 51,3% 12,3%

http://www.val.se