Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - valdistrikt Upplands-Bro Härnevi-Skällsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Upplands-Bro Härnevi-Skällsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro Härnevi-Skällsta 1025 19,6% 30,0% 22,8% 27,6% 5,8% 50,4% 49,6% 12,0%  
Summa 1025 19,6% 30,0% 22,8% 27,6% 5,8% 50,4% 49,6% 12,0%

http://www.val.se