Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - valdistrikt Upplands-Bro Finnsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Upplands-Bro Finnsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro Finnsta 1443 19,5% 39,6% 18,9% 22,0% 6,1% 49,3% 50,7% 23,8%  
Summa 1443 19,5% 39,6% 18,9% 22,0% 6,1% 49,3% 50,7% 23,8%

http://www.val.se