Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - valdistrikt Upplands-Bro Kockbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Upplands-Bro Kockbacka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro Kockbacka 1966 16,8% 44,4% 22,7% 16,1% 6,2% 52,2% 47,8% 8,9%  
Summa 1966 16,8% 44,4% 22,7% 16,1% 6,2% 52,2% 47,8% 8,9%

http://www.val.se