Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - valdistrikt Upplands-Bro Norrboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Upplands-Bro Norrboda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro Norrboda 1181 39,2% 47,6% 9,4% 3,8% 7,4% 55,6% 44,4% 11,3%  
Summa 1181 39,2% 47,6% 9,4% 3,8% 7,4% 55,6% 44,4% 11,3%

http://www.val.se