Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - valdistrikt Upplands-Bro Kungsängen N-Stäksön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Upplands-Bro Kungsängen N-Stäksön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro Kungsängen N-Stäksön 1728 16,6% 34,5% 25,3% 23,6% 5,3% 48,7% 51,3% 9,1%  
Summa 1728 16,6% 34,5% 25,3% 23,6% 5,3% 48,7% 51,3% 9,1%

http://www.val.se