Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - valdistrikt Upplands-Bro Brunna S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Upplands-Bro Brunna S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro Brunna S 1465 20,1% 36,9% 23,3% 19,8% 5,8% 49,1% 50,9% 7,6%  
Summa 1465 20,1% 36,9% 23,3% 19,8% 5,8% 49,1% 50,9% 7,6%

http://www.val.se