Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - valdistrikt Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble 1356 14,7% 32,4% 31,0% 21,9% 4,7% 54,5% 45,5% 6,6%  
Summa 1356 14,7% 32,4% 31,0% 21,9% 4,7% 54,5% 45,5% 6,6%

http://www.val.se